• Bel ons
    +31 168 465746


De Gedragscode: samen voor een schone zaak

Het jaar 2010 was nog maar koud begonnen, toen 1.400 schoonmakers begonnen aan de langste staking in Nederland sinds 1933. De schoonmakers eisten betere arbeidsvoorwaarden en meer respect. In het zoeken naar oorzaken kwam veel boven tafel: te lang draaide het enkel en alleen om kostenverlaging, waardoor kwaliteit en de arbeidsomstandigheden op de achtergrond kwamen.
Na de stakingen kwamen werkgevers, vakbonden, opdrachtgevers en de overheid tot de conclusie dat het tijd was voor verandering en kwamen zij met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, een gedragscode voor de schoonmaakbranche.

Deze code heeft als doel de markverhoudingen in de branche te verbeteren. In de code is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij de aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat juist de kwaliteit van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen.
In de code staat duurzaam en maatschappelijke verantwoord ondernemen centraal. Verantwoord uitbesteden en werk aannemen in de schoonmaakbranche hoort daarbij.

Uiteraard werken wij als Becker Schoonmaakservice ook 100% mee aan de Code.